Roman

Roman

czwartek, 4 czerwca 2015

NAJWIĘKSI WROGOWIE WOLNYCH LUDZI

- Dziś moimi gośćmi na blogu są wspaniały dziennikarz śledczy Barry Chamish, który zmuszony był opuścić Izrael po opublikowaniu faktów i poszlak dotyczących zamachu na izraelskiego premiera, laureata pokojowej nagrody Nobla, Icchaka Rabina w 1995 roku oraz Marvin S. Antelman, który nie jest zwykłym amerykańskim rabinem. Pisałem już o nim w jednym z moich postów w związku ze śledztwem przeprowadzonym przez Marvina Antelmana w sprawie pochodzenia Adolfa Hitlera, którego biologicznym ojcem był członek sekty Jakuba Franka; ludzi nienawidzących ortodoksyjnych żydów. Okazuje się bowiem, że to właśnie ludzie zwący siebie iluminatami są największymi antysemitami posługującymi się niedoinformowanymi ludźmi, zaślepionymi nienawiścią do innych ludzi. W gruncie rzeczy z myślą o nich postanowiłem opublikować niniejszy artykuł.
Rabin Antelman jest prezesem Najwyższego Sądu Rabinicznego w Ameryce (The Supreme Rabbinic Court of America), a zarazem znanym chemikiem i biochemikiem (American Association for the Advancement of Science); kieruje własnym laboratorium badań chemicznych w Instytucie im. Weizmanna w Izraelu.

CFR (Council on Foreign Relations) - Rada ds Polityki Zagranicznej jest jedną z głównych decydujących o losach naszego świata i nas wszystkich niezależną, organizacją polityczną założoną w 1921 roku w Nowym Jorku przez klan Rockefellerów. Członkami tej organizacji są ludzie zajmujących kluczowe stanowiska w polityce międzynarodowej i dbających za wszelką cenę o utrzymanie hegemonii Stanów Zjednoczonych i zaprowadzenie amerykańskiej "demokracji" na świecie.
Pierwszym przewodniczącym CFR, organizacji która jest prywatnym amerykańskim MSZ był Paul Warburg, szef amerykańskiej gałęzi niemieckiego koncernu IG Farben, głównego sponsora Hitlera i właściciela IG Farben Auschwitz - obozu niewolniczej pracy w Oświęcimiu, gdzie przeprowadzano na ludziach potworne eksperymenty. To tu ma swoje początki chemioterapia i ludobójstwo z pomocą szczepionek i rzekomych lekarstw*.

>Rabin Antelman wyraża pogląd, że gdy żydowska elita dzierżąca władzę w powiązaniu z CFR stwierdziła, że nie uda się jej powstrzymać ruchu syjonistycznego, a co za tym idzie założenia państwa Izraela, jej członkowie zdecydowali się "przyłączyć" do tego ruchu i zniszczyć go od wewnątrz.< Richard Gilman, redaktor Conspiracy Digest

Barry Chamish:
- W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy wdzięczni rabinowi Antelmanowi, pierwszemu żydowi który rozszyfrował prawdziwy spisek mający na celu zniszczenia żydów, wyznawców judaizmu. W 1974 roku, zanim ktokolwiek z nas słyszał o loży Iluminatów lub o Radzie Stosunków Zagranicznych (CFR), rabin Antelman wydał swoją książkę pt. To Eliminate the Opiate (Wyeliminować opiaty), w której opisuje prowadzenie tajnej wojny przeciwko religijnym żydom i prawdziwym chrześcijanom.
[1/ Opium dla mas - słynna fraza Karola Marxa nt. religii wtajemniczonego w ten spisek. 2/ Prowadź wojnę posługując się podstępem - motto Mosadu. RN].
 
Ta książka znajduje swoje poczytne miejsce na dosłownie wszystkich listach klasycznej literatury spiskowej. Pozycję tę chwalą nawet badacze, którzy znani są ze swojej niechęci do żydów. Z kart tej książki dowiadujemy się o tym, że to właśnie żydzi są głównymi ofiarami nowego porządku świata.

[Którzy żydzi? Ci, którzy trzymają się nauczań zwanych błędnie "przykazaniami", czy rzekomi żydzi wierzący w siłę broni jądrowej? RN].

Także wśród żydów nie brakuje wrednych elementów.
Po prawie 30 latach śledztwa rabin Antelman opublikował drugi tom swojej pracy To Eliminate the Opiate II i opublikował nazwiska spiskowców, zmarłych i żywych, zdrajców nauczań zawartych w przykazaniach. 


Rabbi Antelman tropi zdrajców od wewnątrz: zaczyna od fałszywego judaizmu fałszywego proroka XVII wieku o nazwisku Szabtaj Cwi, któremu dało się przekonać prawie połowę ówczesnego światowego żydostwa, że to on jest zbawicielem. Jego nauki były promowane jako nauki mesjańskie. Jednak kalif i Turcy osmańscy nie widzieli w nim mesjasza (mahdiego na którego oni z kolei czekają), lecz niewiernego psa i zagrozili mu ścięciem głowy, jeśli nie odszczeka swoich "nauk". Dla żyjących dziś żydów to był koniec owej sekty odszczepieńców. Jednak rabbi Antelman doszedł do innego wniosku: stanowcza większość żarliwych zwolenników fałszywego mesjasza  hołdowała nadal temu kultowi aż do następnego stulecia, gdy na scenie pojawił się baron Jakub Frank, który twierdząc, że jest ponownie wcielonym Szabtajem Cwi kierował tym ruchem w Europie, a stąd fala ta popłynęła do Ameryki i Izraela. Członków tej sekty żyjących po dziś dzień Marvin Antelman nazywa bez ogródek satanistami, sabatarianami i szatańskimi frankistami. Satanistami dlatego, ponieważ Szabtaj Cwi głosił antyjudaizm, religię całkowicie sprzeczną z Boskimi Prawami. Podczas gdy prawdziwy judaizm uczy jak żyć zgodnie z przykazaniami, sabatarianizm uczy że należy wyeliminować wyznawców 10 przykazań.
[To wyjaśnia dlaczego wielu oddanych Hitlerowi ludzi pochodziło z rodzin mieszanych. Historia powraca dla tych, którzy na czas nie wyciągają konsekwencji z popełnionych błędów. Znowu Kain morduje Abla. RN]

..."W skrócie, sekciarze ci praktykowali kazirodztwo, cudzołóstwo i homoseksualizm. Spiskowali z lożami iluminatów łącząc z nimi siły w celu zniszczenia judaizmu i chrześcijaństwa, a dalej zespolenia wszystkich narodów w jeden globalny naród"...
..."New Age z takimi organizacjami charytatywnymi jak np. Youngwood Institute nastawione są na wytępienie żydowskich i chrześcijańskich grup. Na szczycie listy planowanego przez nich złożenia "ofiary całopalnej" znajdują się religijni, nie tylko ortodoksyjni żydzi oraz tak zwani fundamentalni, pierwotni chrześcijanie". 
Barry Chamish: Zgodnie z chronologią Antelmana, Jakub Frank zawarł w 1770 roku pakt z konwertytą, jezutą Adamem Weishauptem,  który planował wcielić sabateistów w szeregi założonych przez siebie iluminatów.
W czasie Rewolucji Francuskiej odkryto dokumenty z których jasno wynikało, że iluminaci planują zniszczenie fundamentów cywilizacji europejskiej, takich jak moralność, poczucie jedności i braterstwa wzniecając jedną rewolucję za drugą.
[Obecnie obserwujemy jak starają się zniszczyć Europę wszczepiając jej wrogi, islamski element. W dogodnym dla siebie momencie pozbędą się tego bezmyślnego, zaślepionego nienawiścią do niewiernych narzędzia - "użytecznych idiotów" jak ich między sobą nazywają. RN].
 Europa przeistacza się coraz bardziej i bardziej i bardziej w islamską prowincję, w kolonię islamu, a  Włochy to posterunek tej prowincji, jej bastion... W każdym z naszych miast znajduje się drugie miasto - miasto muzułmańskie - miasto żyjące według Koranu.To etap islamskiej ekspansji.
[Naprzeciw tego bastionu, na drugim brzegu Morza Śródziemnego stoi inny bastion - Izrael. Podziel i panuj! Naszczuwaj i rządź. Podstępem prowadź swoją wojnę do celu. RN]. 
Loża Adama Weishaupta została oficjalnie zdelegalizowana w całej Europie. W tej sytuacji iluminaci podjęli decyzję infiltracji łagodnej masonerii zarażając ją bakcylem iluminizmu. Ten plan rozwijał się pozytywnie. 
"W trakcie infiltrowania i obalania masonerii od wewnątrz, masoneria stawała się coraz bardziej podejrzana per se, mimo dużej liczby wspaniałych ludzi włączających się w ich szeregi. Masoni niższego stopnia zostali oszukani; wmówiono in bowiem, że symbole używane w budownictwie masońskim pochodzą ze świątyni króla Salomona. Wielu żydowskich masonów uwierzyło, że tradycja masonerii zawiera jakiś element tradycji żydowskiej. Gdyby poznali prawdę, włosy zjeżyłyby im się na głowach. Oszukana przez iluminatów masoneria wspiera islamski koncept jihadu, świętej wojny przeciwko żydom i reszcie niewiernych i wyniszczenie ich. To nauczanie wynika z Koranu". Kubbat as-Sachra, czyli Kopuła na Skale obok meczetu Al-Aksa jest wieczystym symbolem zniszczenia wszystkiego, co nie muzułmańskie.
Karol Wojtyła, syn ukraińskiej frankistki całuje Koran nawołujący do mordowania niewiernych - czyli wyznawców innych religii niż islam. Podczas II-giej wojny światowej - jak opisuje to William Cooper, oficer wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej, która miał dostęp do tajnych akt - Wojtyła pracował dla IG Farben** Niedługo po wydaniu swojej książki (pt.Oto koń trupio blady)został zastrzelony na ulicy w "dziwnych okolicznościach".
Z tej przyczyny, iluminaci postanowili poświęcić znienawidzoną przez siebie masonerię; masońskie rytuały przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a więc z ich punktu widzenia nadają się jako narzędzie nośne do przekazywania antynomicznej* nauki zła przez całe stulecia".
Badania historii i śledztwo przeprowadzone przez sędziego Antelmana doprowadziło do zebrania całej masy dowodów wskazujących na fakt, iż  wiele doktryn sabatanizmu zostało przeszmuglowanych i wszczepionych do judaizmu z pomocą wprowadzania coraz to nowszych reform przez ruchy konserwatywne i takie organizacje jak American Jewish Congress (Amerykański Kongres Żydowski), na czele którego stoi członek CFR Henry Seigman, World Jewish Congress (Światowy Kongres Żydowski) założony przez klan Bronfmanów, królów whisky i loża Bney Brit (synowie przymierza) wywodząca się oficjalnie z masonerii, a która nadal jest lożą masońską, co nie jest znane większości jej członków.
[Przymierza z kim?! RN].
Rabin Marvin S. Antelman ma do tych zdrajców, którzy odwrócili się od 10 praw mojżeszowych większy żal niż do ich nieżydowskich zwierzchników.
Studiując zachowania żydowskich iluminatów, odstępców i konwertytów nie należy zapominać także o iluminatach wywodzących się z chrześcijańskich rodzin, jak np. rodzina Bundy zasiadająca w kierownictwie loży i zasilająca jej szeregi. Oni też odstąpili od 10 mojżeszowych przykazań. Mimo żywionej wrogości do masonów i żydów - tak jak  dzisiejsi komuniści i członkowie elity CFR - nie wzdragali się i nie wzdragają wykorzystać utalentowanych jednostek pochodzenia żydowskiego do zrealizowania obranych przez siebie celów. Te żydowskie, sprzedajne marionetki zostały umieszczone z premedytacją na szczególnie widocznych stanowiskach, na wypadek, gdyby coś stanęło na przeszkodzie w realizacji ich planu. W ten sposób sataniści gwarantują sobie zwycięstwo. Chodzi im oczywiście o skłócenie bezmyślnych mas, które w razie czego będą oskarżać żydów o iluminizm, o rewolucjonizm, o bundyzm, o socjalizm, o komunizm"... Divide et impera - dziel i rządź. Najważniejsze dla nich to nie dopuścić do jedności.
Antelman: "Dopóki nie pojawiło się na rynku pierwsze pełne tłumaczenie Talmudu na język angielski wydane przez  Soncino Press (1935-52), jedynym niepełnym tłumaczeniem był przekład M.L. Rodkinsona. Większość uczonych korzystających z tego przekładu nie była świadoma fałszerstwa dokonanego w celach dezinformacyjnych. Akcja ta miała na celu sprowokowanie ataków antysemickich na całe światowe żydostwo. Z premedytacją dobrano błędnie tłumaczone słowa w wyszukanych fragmentach Talmudu.
[Nie mogę tu powstrzymać się przed "...a nie mówiłem, a nie pisałem już przed laty...", że  tajemniczy  k t o ś  wszczepił wirusy w różne pisma uznawane za mniej lub bardziej "święte" w celu panowania nad umysłami naiwnych czytelników. RN].
Np. Stephen Wise, który stał na czele ruchu reformy w USA podczas trwania II-giej wojny światowej. Podczas gdy w Europie dokonywano rzezi, Wise, który był i komunistą i sabateistą koncentrował się na zaspakajaniu własnych przyjemności. O tym, że był komunistą świadczy Maurice Malkin, członek amerykańskiej partii komunistycznej, który powrócił do judaizmu, autor książki pt. Return To My Father's House (Powrót do ojczystego domu).
[Nie osądzam, ale tak sobie myślę, że niektóre dusze błądzą przy świetle Księżyca... RN. ].
Wise był frankistą, wyznawcą Szabtaja Cwi, o czym pisze w swojej książce pt. Stranger At The Party*  Helen Rawlinson. Autorka opisuje jak to jej szef, rzekomo rabin Wise zmusił ją do seksu w swoim biurze na stole konferencyjnym wypowiadając w trakcie aktu werset z Psalmów, jak to praktykują sabatejczycy".
"Oprócz wielu nazistowskich obozów koncentracyjnych w Europie założono też obóz o nazwie Theresienstadt, który służył iluminatom/frankistom jako "ośrodek rekreacyjny". 
W obozie tym przebywał także Leo Baeck, "naczelny rabin żydostwa europejskiego" i jeden z liderów judaizmu liberalnego. Ten sabatejczyk przewodniczył tu jako niszczyciel żydostwa, co udokumentował profesor Gerszon Szolem oraz wielu innych uczonych, którzy stwierdzili, że Theresienstadt był projektem sabatystów.

"Ideologiczna lewica w Izraelu nie może dopuścić do tego, żeby Izrael był silnym państwem, ponieważ z ich satanicznego punktu widzenia oznacza to, że Izrael służy Bogu. W tej sytuacji stają się partnerami w procesie autodestrukcji, aby w ten sposób "wyeliminować opiaty" (opium dla ludu). Czy ktoś może dać przykład państwa znany z historii, które oddaje swoje terytorium wrogom, a zarazem ich zbroi, co kończy się śmiercią cywilów i własnych żołnierzy, jak to czynił rząd Rabina?".
W innym miejscu: "Istnieją dokumenty, z których wynika, że iluminaci-frankiści, rosyjscy narodnicy, internacjonaliści, którzy pojawili się po I-szej wojnie światowej jak m.in. CFR, naziści oraz ONZ w celu umocnienia światowego establishmentu  - wszystkie te organizacje są ze sobą powiązane".
"ONZ z jej gnostyczno-milenialistycznym wydźwiękiem (zjednoczony świat pod batutą Watykanu) wykazała niejednokrotnie, że jest jednym z największych wrogów żydów i dzisiejszego Izraela. Większość dyplomatów pracujących dla tej organizacji  łącza idee gnostyczne".
"The World Peace Foundation (Światowa Fundacja Pokoju) jest bostońską filią nowojorskiej CFR, która wciela w życie plany jej założyciela, Edwarda Mandella House'a (1858-1938). Mowa tu o gnostycznym iluminizmie i socjalizmie, z czego wyłoniła się dzisiejsza ONZ''.
[8/IX/1924 - uniwersytet im. Adama Mickiewicza (który nota bene wychował się w domu frankistek) przyznał mu doktorat honoris causa. W 1932 roku Ignacy Jan Paderewski ufundował jego pomnik w Parku Skaryszewskim w Warszawie. RN].
"Wybitnym członkiem grupy o nazwie Round Table (okrągły stół) [...juz gdzies spotkaliśmy sie z ta nazwą...hmmm; RN] jest partner londyńskiej filii JPMorgan Chase, znany jako grupa interesów bankowych Morgan, Grenfell & Co. W 1973 roku, po wojnie jom kipur grupa ta wyasygnowała 3 miliardy dolarów na transakcje mające na celu zaopatrzenie przegranej koalicji Syrii i Egiptu w nowoczesną broń, która może być użyta także przeciw państwom Zachodu przez islamskich militantów".
"Nie należy również zapominać o dokumentach przedłożonych w książce profesora Anthony'ego Suttona pt. Wall Street And The Rise Of Hitler (Wall Street i powstanie Hitlera) o tym, jak radykalni socjaliści, członkowie bostońskiej grupy Edwarda Mandella House'a i CFR (akronim CFR oznacza Carnegie, Ford, Rockefeller) konsekwentnie popierali i wspierali Hitlera. Założyciel loży CFR, John D. Rockefeller wysłał do Rzeszy swojego najlepszego człowieka d/s imagistyki społecznej (public relations), Ivy Lee, aby pomóc umocnić wizerunek Hitlera".
[Jedna grupa żydów stanęła w Jerozolimie przed ścianą płaczu; druga zatrzymała się w Nowym Jorku na Wall Street; ang. wall - ściana. Do czego prowadzi błędna religia nastawiająca ludzi nie do ich wnętrza, lecz na zewnątrz, na świat materii... Cóż za potworna stagnacja! RN.]
"Elita CFR nie martwi się o przyszłość, ponieważ kontroluje ją na skalę globalną".
[Na szczęście są jeszcze pozytywne istoty, które mają obserwują ten rozwój wydarzeń. Nie jesteśmy sami! RN].
"Za pieniądze amerykańskich podatników które wpłynęły na konta bankowe ONZ i za swoje własne fundusze ludzie ci finansowali i nadal finansują takie organizacje terrorystyczne jak Hamas i PLO". [...] 
[Henry Kissinger nie jest prorokiem, lecz jako wtajemniczony członek CFR może śmiało głosić, że za kilka lat Izrael przestanie istnieć. RN].
*)http://www4pl.dr-rath-foundation.org/aktualnosci/2007_11_nov_03_auschwitz.html
**http://www.remnantofgod.org/johnpaul2cyn.htm

poniedziałek, 1 czerwca 2015

APOKALIPTYCZNE BESTIE

Motto: Nigdy nie bój się odezwać w sprawie uczciwości, prawdy i  współczucia
wobec niesprawiedliwości, kłamstw i chciwości.
Postępując w ten sposób - zmienisz świat (na tej Ziemi).

Motto: Jeśli ktoś chce być wielki, powiedz mu, żeby zapomniał o wielkości,
a raczej szukał prawdy. Wówczas znajdzie i jedno i drugie.
Horace Mann

Obserwując z dystansu nie dbając o poprawność religijną i polityczną widowisko inscenizowane i reżyserowane przez czarnych magów rządzących tym światem, świadomy człowiek XXI wieku powinien zadać sobie pytanie:

 Czy Watykan (Pierwsza Bestia) wspiera zgodnie z proroctwem
zawartym w Apokalipsie wojujący Islam (Drugą Bestię)?

Karol Wojtyła alias Jan Paweł II całuje Koran
Obok niego szejk Jassin wysyłający na świat samobójców
i morderców, aby zabijali "niewierne psy" - wyznawców judaizmu, buddyzmu, chrystianizmu,
a więc katolików też.

 Nieomylny Jan Paweł II i mufti Sheikh Ahmed Kaftaro w meczecie Omajadów w Damaszku.
6 maja 2001; EAST NEWS/AFP

Wygląda na to, że magowie z Watykanu wykorzystują wściekłość i ulubioną przez nich przemoc, która jest produktem ich wiary; postrzegania muzułmańskiej supremacji jako prawa...


... dano jej (pierwszej Bestii) usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa...; zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi
i mieszkańcom nieba. (Apokalipsa, zwana też Objawieniem św. (?) Jana, XIII: 5,6).

Papież jest posiadaczem tak wielkiej godności i tak wywyższony, że nie jest już człowiekiem, lecz jakby Bogiem, wikarym BogaPapież jest boskim monarchą i najwyższym władcą, jest królem królów. Dlatego wieńczy potrójną koronę jako król nieba, ziemi i niższych regionów. (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, vol. 6, art. "Papa II".  -  L. Ferraris, franciszkanin,  katolicki kanonista  i konsultant Świętego (?) Oficjum w Rzymie).

 Wiedzcie, że jestem Bogiem na ziemi.... 
Pius XI

Te słowa wypowiedział w dniu 30 kwietnia 1922 roku, w watykańskiej sali tronowej człowiek o nazwisku Ambrogio Damiano Achille Ratti alias papież Pius XI do tłumu kardynałów, biskupów, księży, zakonnic, chłopców i dziewcząt, którzy padli przed nim na kolana po tym gdy usłyszeli: Wiedzcie, że jestem Ojcem Świętym, reprezentantem Boga na ziemi, Zastępcą Chrystusa, a to oznacza, że ja jestem Bogiem na Ziemi.

Pius XI był papieżem od 1922 do 1939 roku, i był tym, który podpisał traktat z Mussolinim na Lateranie w 1929 roku, dzięki czemu powstał Watykan. Konsekwentnie wspierał faszystowską politykę rządu Mussoliniego... dopóki ten ostatni nie doznał serii niepowodzeń militarnych. Później Il Duce stał się zbędnym narzędziem i pozwolono mu wraz z kochanką zawisnąć.

Dzisiejsi gorliwi islamiści powinni uczyć się historii.
Sataniści niszczą swoje narzędzia, gdy te stają się zbędne.

Ostatnio Watykan zdecydował się nagle kanonizować dwie arabskie zakonnice i podpisać bezprecedensowy "traktat" nie z Autonomią Palestyńską, a z nieistniejącym "państwem palestyńskim"; traktat dotyczący instytucji katolickiej i jej obecności na Bliskim Wschodzie. Realizowanie krok po kroku planu sprawowania władzy z Jerozolimy nad całym światem staje się coraz bardziej widoczne. Madamme Dorothy de Rotschild ufundowała już nawet w Jerozolimie Najwyższy Trybunał Świata.  Muzułmańscy terroryści z krwią niewinnych ofiar na rękach (także krwią chrześcijan) rządzący obecnie Autonomią Palestyńską ubrani w garnitury Hugo Bossa i Armaniego pokazywani są zgodnie z kreowaną poprawnością polityczną jako bojownicy o pokój, szczęście i radość i zgodnie ich dźwięczy krok z instytucją rzymskokatolicką. Pomimo chuligaństwa i aktów przemocy na terenie państw UE, rządy milczą jak zaklęte. Jak zauważono, Islam zwany dziś poprawnie "religią pokoju" (Religion of Peace on line) dopuścił się prawie 26 000  ataków terrorystycznych w imię swojej religii od zamachu na WTC w Nowym Jorku, 9 września 2001. Włoski publicysta, Giulio Meotti stwierdził, że 100.000 chrześcijan ginie rocznie z rąk oszalałych fanatyków muzułmańskich. Wszystkie pozostałe systemy wiary łacznie nie popełniają tylu aktów terroru i tylko islam posługuje się pojęciem "islamofobia", w celu zatkania ust tym, którzy ośmielają się wskazywać palcem na ich zbrodnie. Tylko przewrotni wyznawcy Koranu oskarżają "niewiernych" o "irracjonalny lęk" w stworzonej przez siebie atmosferze, w gdzie odczuwanie strachu i niepewności są całkowicie racjonalne. Żadne inne wyznanie nie wymaga dla siebie szacunku podczas popełniania najbardziej odrażających zbrodni na bliźnich, a to dlatego, ponieważ islam jest w gruncie rzeczy polityczną, militarystyczną ideologią, a nie religią. Zgodnie ze 100-letnim planem z 1982 roku, autorstwa Bractwa Muzułmańskiego zawładnięcie i rządzenie całym światem:
- emigracja do niemuzułmańskich państw
- osiedlenie się w nich na stałe
- rozmnożenie się i
- przejęcie kontroli nad miastami.
Ten proces jest już w toku.

Około 62 % testów Koranu zawiera przekleństwa miotane w stronę "niewiernych" lub wzywa do przemocy. (Gdy jednak szariat staje się ustanowionym prawem w jakimś kraju, sami muzułmanie wcale nie są lepiej traktowani, tak że ze strachu przed wszystkowidzącym Allahem mordują innych wyznawców Koranu, co obserwujemy dziś nadal choćby na Bliskim Wschodzie. N.p. Iran systematycznie dopuszczał się ludobójstwa własnej populacji arabskiej. W tym samym czasie inna frakcja kontynuuje ataki na żydów i Izraelczyków, a jeszcze inna zajmuje się gorliwym wyrzynaniem chrześcijan, ścinaniem głów,  paleniem ludzi i mienia, porwaniami, gwałtem, handlem narkotykami, a także handlem ludzkim towarem, handlem niewolnikami - kobiet i dzieci. Fakty które każdy może sprawdzić choćby w ONZcie.
- Czy to nie jest bestialstwo?

Podczas gdy Hitler i naziści są odpowiedzialni za mord popełniony na około 60 milionach ludzkich istnień, a komunizm i Stalin na 80 milionach, to - jak twierdzą historycy - spuścizna islamu po 1400 latach zbliża się do 400 milionów (!) istnień ludzkich.od kontekstu historycznego, dumnie uważają się za część odwiecznej i niezmiennej słowem Boga.
Pytam ponownie: Czy to nie jest bestialstwo?

W Koranie  można przeczytać co najmniej 109 wersetów, które wzywają wszystkich muzułmanów do walki z niewiernymi w imię Allaha (niektóre dość graficzne). O tych faktach milczą środki masowego przekazu przestrzegając narzuconej im i wprowadzonej w ich mózgi z premedytacją dla zmaterializowania swoich planów przez wpływowe bractwa (jezuici, Kawalerowie Maltańscy, Opus Dei) politycznej poprawnościIronią jest to, że życie osobiste tych, którzy dziś wmawiają światu, że islam jest religią pokoju i tak gorliwie przestrzegają dziś owej poprawności, jutro, pod rządami szariatu zbudza się z ręką w przysłowiowym nocniku;  będą kamienowani i ścinani za swoje nie muzułmańskie pochodzenie, za uznawanie homoseksualnych małżeństw, za poparcie dla prawa do kształcenia się kobiet, za noszenie "nieskromnej" odzieży, za urodzenie dziecka "z nieprawego łoża"... Tak wygląda moralność i mentalność drugiej apokaliptycznej bestii, która otrzymuje moc od bestii pierwszej. [Hebr. słowo chaja oznacza zarówno zwierzę jak i żywy twór. Takim monolitycznym żywym tworem może być instytucja zwana kościołem rzymskokatolickim. Drugą bestią jest równie nietolerancyjny (niezwykle łagodnie rzecz ujmując), opętany żądzą władzy islam]. Gdy druga bestia wykona już brudną robotę... dla niej znienacka powieją wiatry w zupełnie inna stronę...

Kilka faktów, które warto wziąć tutaj pod uwagę, a które nie są powszechnie znane nawet tym, którzy nie chcą być Arabami, a chcą być Palestyńczykami; (byłem tam, rozmawiałem z ludźmi, nie znają historii): W II-gim  wieku rzymski cesarza Hadrian zmienił nazwę Judei na "Palestyna", aby tym sposobem zakończyć wojny żydowsko-rzymskie po buncie Bar Kochby. W IV wieku rzymski cesarz Konstantyn wydał dekret o rzekomo "chrześcijańskim" prawie uświęcenia niedzieli (pierwszego dnia tygodnia). Poganin Konstantyn, nie Jezus. W ten sposób skłócił Semitów i wywołał potężną falę nienawiści do nadal uświęcających siódmy dzień tygodnia - szabat (sobotę) wyznawców prawa mojżeszowego. Dzisiejsi Arabowie palestyńscy to potomkowie byłych wyznawców judaizmu i z tego faktu zdają sobie sprawę.

Obecnie Rzym próbuje zniszczyć "Izrael" zmieniając nazwę tego państwa na "Państwo Palestyńskie". To posunięcie ma spowodować przeniesienie stolicy Izraela z Jerozolimy do Tel Awiwu, a papież będzie mógł zasiąść na tronie w Jerozolimie, jako cesarz cesarzy i król królów. Z rzymskiego tronu ogłoszono, że Hebrajczycy, potomkowie Abrahama nie mają już biblijnego, historycznego "prawa, do ziemi kananejskiej jako do podarowanej im przez Boga na wieki". Komu służy "apokaliptyczna pierwsza bestia" posługująca się "drugą Bestią" w celu dokończenia misji Hitlera na Ziemi? [Słowo hitler kojarzy mi się z ang. hitman - wynajętym mordercą; ang. to hit - uderzyć]. 

Adolf Hitler, dobry katolik,
którego siostra prowadziła we Wiedniu sierociniec dla żydowskich dzieci

Zaznajamiając się z historycznymi faktami i zdecydowanie ignorując dzisiejszą "poprawność" polityczną mającą na celu kamuflowanie planów "pierwszej bestii" nie można wątpić, że "bestia" ta, grająca od 2000 lat rolę wyznawców nauk chrystusowych była i pozostaje po dziś dzień wrogiem #1 tych wszystkich, którzy zagradzają jej drogę do celu - do Jerozolimy.
- Czyż papieski Rzym nie sponsorował rzekomo "chrześcijańskich" wypraw krzyżowych?
- Czy nie sponsorował hiszpańskiej inkwizycji?
- Czy nie wspierał w ludobójstwie hitlerowskich Niemiec?
- Czy nie zorganizował jeszcze wczoraj dla niemieckich zbrodniarzy wojennych "szczurzych kanałów", aby ci, w sutannach i koloratkach mogli zbiec ze zniszczonej przez nazistowskich barbarzyńców Europy?
- Czy to nie jest bestialstwo?
- Czy takie wydarzenia są dziełem przypadku czy raczej mistrzowskim planem czarnych magów na usługach ciemnych, astralnych mocy?

Żyjemy obecnie przy końcu ziemskich dni, o czym świadczą choćby tylko te wydarzenia i w tej wersji, jak je nam serwują kontrolowane przez "bestie" mainstream media. Dlatego opłaca można przeczytać t.zw. Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia czyli Apokalipsy, bowiem praktycznie wszystkie one pisane były przez hebrajskich pisarzy. Należy ten pamiętać o tym, że oryginału Biblii nikt nigdy nie widział; są to teksty przetłumaczone z wersji wcześniejszych tłumaczeń i często tłumaczone "na miarę". Dobrze jest znać język hebrajski, bo wiele wyrazów i pojęć ma dziś inne znaczenie niż użyto ich w tłumaczeniu na język polski, angielski, niemiecki... często z premedytacją, na zamówienie kapłanów różnych wyznań. Żaden uczciwy sędzia nie uznałby tak sfałszowanego materiału za dowodowy. Teksy biblijne często przypominają nam o pewnym "końcu świata" jaki stworzyli ludzie i "zwierzchności" o pewnej mentalności, żyjące w stanie świadomości zwanym buntem i pychą. Nadchodzi obecnie - właśnie - "świat nadchodzący" - hebr.olam habaa; świat tworzony przez istoty także ludzkie, które stworzą go na fundamencie Boskich, na prawie kosmicznego porządku, zgodnie z wolą Stwórcy, a nie astralnych zbuntowanych manipulatorów, na prawie Boskiej mądrości dając przykład tym istotom i ich ludzkim sługusom jak należy żyć zgodnie z Prawem Wolności. Dlatego myślę, że lepiej zająć się przestudiowaniem tekstu "kazania" na górze (seria nauczań spisanych w Ewangelii Mateusza (Mt 5,1 – 7,28) wygłoszonych przez Jezusa Chrystusa) niż studiowaniem demonologii, kabały, czy ksiąg talmudycznych zawierające teksty pochodzące jakby z tego samego źródła, z którego później transmitowano Koran. Tekst "kazania" na górze odczytywany przez światłego człowieka XXI wieku staje się inspiracją dla lekarza, który czyta go jako podręcznik zdrowego trybu życia*. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że istota duchowa zwana Bogiem - Stwórca Wszechświata i nas, jego mieszkańców nie zawarł całej swej mądrości w jednej, fałszowanej wielokrotnie księdze. 
*) http://holopatia.blogspot.com/2014/07/medycyna-wedug-kazania-na-gorze.html   (Drugie wydanie uzupełnione do nabycia pisząc na adres: roman.nacht@gmail.com)

Np. warto spojrzeć oczami człowieka XXI wieku na wizje proroka Daniela, który widział w nich "Syna Człowieczego" przybywającego "w/na chmurach z nieba". Widział też "księgę życia" i "życie wieczne" dla ludzi, którzy żyjąc na i w materii przestrzegali kosmicznych praw: m.in. kosmicznego porządku i sprawiedliwości. (Kosmos - gr. porządek). Księgi proroka Izajasza o Apokalipsa zapewniają nas, ludzi XXI wieku o powstaniu "nowej Jerozolimy", o powstaniu "nowej ziemi i nowego nieba". Wszystko to będzie czyste, doskonałe i subtelne dzięki wzniosłej częstotliwości naszej oczyszczonej z dogmatów tego świata świadomości. "Zbawienie" leży w naszych rękach. Energia potrzebną do wzniesienia się ponad i poza ten upadający stary świat jest tęsknota za normalnym, zdrowym życiem.

Wracając jeszcze do tematu apokaliptycznych bestii:
Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wg.  alfabetu hebrajskiego: waw, waw, waw = 666

Wg. alafabetu greckiego

666 - apokaliptyczne znamię bestii

Pierwsza Bestia - Rzym, dla przeprowadzenia swojego planu (panowanie nad światem z Jerozolimy) nadaje pewne prawa (daje moc) Drugiej Bestii - morderczemu islamowi nadając mu imię "Państwo Palestyńskie" i zawiera z nią przymierze. Zaślepiony nienawiścią do niewiernych psów islam godzi się na tę umowę. Do czasu...
Do czasu, gdy jedna ze stron nie będzie już potrzebowała tej drugiej. Ze strony muzułmańskiej wolno zawrzeć umowę z niewiernymi na 10 lat idąc za przykładem danym przez Mahometa.

Fotografie zamieszczone powyżej można uznać za prima facie dowód  na to, że apokaliptyczne "znamię bestii" pochodzi z papieskiego Rzymu zakodowane w  Kodeksie Watykańskim (Codex Vaticanus).


666 to także arabskie, ismaelickie Bismillah dzisiejszych  jihadistów - w imię AllahaGdy jezuita, kardynał Jorge Mario Bergoglio zasiadł na tronie papieskim, w islamskim środowisku nie ukrywano radości (szczególnie w Argentynie, gdzie Bergolio był znany ze swojego nastawienia do społeczności żydowskiej i Izraela).

Heil Allah!

Heil Allah!

Heil Allah!
Oni wizualizują swój świat i realizują go w życiu codziennym.


Czy to jest dość wyraźny przekaz dla tych, którzy twierdzą, że islam to religia pokoju?
Islamofobia czy islamorealizm?
 Osądźcie sami.

Polskiego pochodzenia jezuita, Szymon Perski znany jako prezydent Izraela, Szymon Peres
Włoskiego pochodzenia jezuita Jorge Mario Bergoglio dziś rzymski papież
Mahmud Abbas od 1965 roku członek Al Fafatah (arab.: zwycięski podbój) dziś prezydent Palestyny

Pytam: CHRYSTUS CZY WATYKAN?
            STWÓRCA WSZECHŚWIATA CZY 666 i ALLAH?

JESTEŚMY WOLNYMI, KOSMICZNYMI ISTOTAMI
 WYBIERZCIE I WIZUALIZUJCIE NASZ NOWY ŚWIAT
I REALIZUJMY TĘ WIZJĘ NA CO DZIEŃ...
PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO.
_______________________________________Chamish, Barry. Paul – The Vatican Nazi Saint. This author/political journalist’s investigative reports and “Vatican Ratline” can be read at <http://www.barrychamish.com/Newsletters_2014/paul-the-vaticans-nazi-saint.html#sthash.IdHh4yWV.dpuf>