Roman

Roman

czwartek, 14 grudnia 2017

NAUKOWE GETTO - GRANICE I OGRANICZENIA POPRAWNEJ NAUKI

Czasopismo wydawane przez "Instytut Nauk Przygranicznych"
(IGW-Imago Mundi)z Innsbrucku

   - We wrześniu 1979 roku zaproszono mnie do Isbrucku na kongres Imago Mundi organizowany rokrocznie od 1974 roku przez austriackiego wydawcę, teologa i psychologa z Południowego Tyrolu, Andreasa Rescha, założyciela Instytutu Nauk Pogranicza (Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft). 


Andreas Resch

   - W XX wieku, w Insbrucku, na kongresach IMAGO MUNDI spotykali się najwybitniejsi badacze z całego świata; naukowcy nie obawiający się ośmieszenia przez biokonserwatywnych kolegów z dziedzin nauk przyrodniczych. 


   - W Innsbrucku można było dowiedzieć się co nowego w dziedzinie  parapsychologii, metafizyki, egzobiologii, ufologii i nadzwyczajnej psychoterapii monachijskiego terapeuty - doktora Thorwalda Dethlefsena (po lewej)* i jego bliskiego współpracownika, doktora n.med. Rüdigera Dahlke (po prawej).


   - Andreas Resch stworzył ogólny termin - "paranormologia" - dla tych dziedzin, które loża konwencjonalnej, akademickiej nauki  ogólnie określała jako "naukę dotyczącą zjawisk z pogranicza, nauk paranormalnych", przyznając tym samym, że nauka tego świata jest ograniczona w stworzonym przez siebie konwencjonalnym getcie poprawnością naukową. Jak wiadomo, tam gdzie liczy sieę poprawność, tam wyrzeczono się prawdy; innymi słowy oddalono się od Źródła Światła.

   - Na kongresie IMAGO MUNDI usłyszałem 
fizyka Burkharda Heima (chociaż w one dni mało zrozumiałem z wykładu tego austriackiego geniusza). Burkhard Heim swoją sławę zawdzięcza logicznemu sformułowaniu jednolitej teorii pola, zwanej dziś kwantową teorią pola Heima. Wszyscy bliscy współpracownicy Heima przeprowadzeni zostali z Austrii i Niemiec do Pasadeny i NASA.
   - Więcej na temat jego pracy dowiedziałem się dopiero w 1996 roku, gdy uczęszczałem w Salzburgu na wykłady doktora nauk med. Christiana Steinera, twórcy medycyny holopatycznej, który przyjaźnił się z Burkhardem Heimem i na opracowanym przezeń modelu 6-ciowymiarowego kosmosu oparł zabiegi holopatyczne, holistycznie traktujące pacjenta jako wielowymiarowy mikrokosmos. Więcej szczegółów można znaleźć w pierwszej na polskim rynku książce o tej gałęzi medycyny informacyjnej i energetycznej pt. Kryzys środowiskowy a zdrowie - Plagi XXI wieku, którą przetłumaczyłem na język polski i opracowałem na prośbę jej autora.
Dr.n.med. Christian Steiner - "ojciec" medycyny holopatycznej*

Max-Planck-Institut

http://holopatia.blogspot.com/2016/03/plagi-xxi-wieku-kryzys-srodowiskowy.html

Dr. n.med. György Irmey

   - Stowarzyszenie Dachverband Geistiges Heilen e.V. -  DGH przyznaje nagrodę imienia Burkharda Heima za zasługi w dziedzinie uzdrawiania duchowego
i komplementarnego. Laureatami tej nagrody są m.in. dr. n.med. 
György Irmey, profesor dr. Fritz Albert Popp  i wspomniany wyżej dr. Rüdiger Dahlke.

   - Dr. György Irmey jest niemieckim lekarzem praktykującym medycynę ogólną wraz z medycyną naturalną; jest kinezjologiem, instruktorem Touch for Health, wykładowcą i autorem książek. Pełni funkcję dyrektora ds. medycznych w Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V. (GfBK) (w Towarzystwie Biologicznej Walki z Rakiem w Heidelbergu od 1993 roku i jest pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Ganzheit in der Medizin e.V. (Ganimed - Całościowość w medycynie). Dr. Irmey znany jest ze swojej kreatywnej krytyki pod adresem poprawnej medycyny klasycznej i prospektywnej, randomizowanej podwójnie ślepej próby.

"Wcale nie jesteśmy przede wszystkim pożeraczami kalorii, mięsożercami, wegetarianami albo wszystkożercami.
Jesteśmy ssakami ssącymi porządek i światło".
"
Nie żyjemy dzięki substancjom, lecz dzięki informacjom.
Istotne jest nie spalanie, lecz przechowywanie światła.
Człowiek jest organizmem świetlnym
"
.


   - Niemiecki biofizyk, prof. dr.. Fritz-Albert Popp, który od lat 70-ch XX wieku prowadził badania w celu znalezienia (aż w końcu znalazł!) biofotony. Wyniki tych badań udokumentowane zostały w licznych publikacjach, książkach
i czasopismach naukowych. Opracował także kilka patentów. Popp udowodnił istnienie opartego na świetle systemu informacji międzykomórkowej, fakt
z którym nie zgadza się nadal t.zw. społeczność naukowa, twierdząca, że taka wiedza pochodzi z "pogranicza nauki"; czytaj: ograniczonej poprawnością akademickiej nauki. Holopatia stanowiąca najnowszą gałąź medycyny komplementarnej, gdzie pojęcie "choroba" rozumiane jest jako zakłócenie
w nadrzędnym systemie regulacji swobodnego przepływu uzdrawiającej energii zaciekawiła także profesora Poppa. Założenia biofotoniki jak i medycyny holopatycznej sięgają daleko poza i ponad aktualnie przyjętą za „poprawną”
wiedzę akademicką, a nawet są z nią po części sprzeczne.

   - Prowadzone przez długie lata badania nad emisją światła towarzyszącą reakcjom chemicznym, to zjawisko fascynujące profesora Poppa (słabe promieniowanie komórek). Profesor Popp odkrył, że emitowana fala światła pochodzenia biologicznego jest używana przez komórki organizmu do komunikacji, która jest jednym z podstawowych praw spójności wszechświata.

   - Twierdzi również, że można wykazać skuteczność środków homeopatycznych. Nie można się dziwić, że twardogłowi, konserwatywni biomaterialiści* natychmiast zaatakowali niepoprawnego uczonego. 

   - Zapytany o możliwe efekty fizjologiczne biofotonów, Popp powiedział, że można je eksperymentalnie zademonstrować posługując się dwoma szklanymi probówkami, w których należy umieścić tą samą próbkę krwi; gdy do pierwszej probówki dodamy patogeny, komórki krwi w drugim szkle zainicjują reakcję obronną. Umieszczając pomiędzy jedną probówka a drugą nieprzezroczystą barierę, przerwiemy tę reakcję, czyli komunikację międzykomórkową. [Warto tu dodać, że juz w latach 60-cy XX wieku, amerykański uczony, Cleve Baxter, prowadził także pod tym kontem badania z ramienia CIA.].
I dalej: z pomocą biofotonów można łatwo odróżnić komórki nowotworowe od zdrowych komórek, co nie jest możliwe posługując się żadną inną metodą diagnostyczną znaną medycynie konwencjonalnej. 
Taka wiedza powinna - zdaniem biomaterialistów - zostać tylko w wewnętrznym kręgu "loży wtajemniczonych" znajdującej się w centrum pogranicza poprawnej nauki.
Ja natomiast, niniejszym opowiadam się za wolnością wyboru; każdy ma prawo studiować wiedzę lub niewiedzę.Gaston Naessens i jego somatoskop


   - Francuski biolog, Gaston Naessens, mieszkający na wygnaniu od 1964 roku
w Quebec, w (Kanadzie, gdzie wolno mu leczyć tylko tych pacjentów, którzy uznani zostali przez medyków akademickich za "nieuleczalnych" (i lub "opornych na leczenie"), jest nazywany w kręgach biomaterialistów "kontrowersyjnym wynalazcą koncepcji pleomorfizmu", twórcą mikroskopów świetlnych i leków przeciwnowotworowych jak np. 714-X bazujący na opracowanej przez niego dawce aminokwasów. 
Termin pleomorfizm (lub pleomorfia) odnosi się do właściwości komórek lub mikroorganizmów zdolnych przyjmować inny wygląd niż oczekiwany przez badacza. Na przykład organizmy jednokomórkowe mogą zmieniać swój kształt w zależności od warunków środowiskowych.

   - Nie jest prawdą, że Naessens jest "twórcą koncepcji pleomorfizmu".

To zjawisko frapowało już lekarza, biologa i farmakologa, Antoine'a Béchamp, - niemieckiego farmakologa, Wilhelma von Brehmer,
- amerykańską lekarkę, dr. Huldę Clark,
- szwedzkiego lekarza, Erika Enby,
- niemieckiego biologa, roducenta leków izopatycznych, 
Günthera Enderleina,- austriackiego bakteriologa Maxa von Grubera, 
- niemieckiego botanika i filozofa, Ernsta Halliera,
- niemieckiego lekarza i bakteriologa, Ferdinanda Hüppe,
- amerykańskiego biochemika, Edwina Gerharda  Klebsa,
- rosyjską dr chemii, Tamarę Lebiediewą,
- angielskiego lorda, Josepha Listera, chirurga, zwanego inicjatorem antyseptyki- szwajcarskiego botanika, Carla Wilhelma von Nägeli,
- amerykańskiego pioniera filmu podklatkowego, R. Raymonda Rife'a
- francuskiego geologa Marie Adèle Pierre Jules Tissota,
- niemieckiego lekarza, doktora Alfonsa Webera
- amerykańskiego twórcę nowej biologii, Roberta O. Young'a
- niemieckiego botanika i biologa, Wilhelma Zopfa i wielu innych ośmieszanych
i zwalczanych przez skostniałych przedstawicieli poprawnego,naukowego establiszmentu badaczy "z otwartymi głowami".

   - 
 Gaston Naessens został skazany cztery razy (dwa razy we Francji i dwa razy w Kanadzie) za "nielegalne opiekowanie się ludźmi", którzy w tym celu zwrócili się do niego. Pacjentowi nie wolno decydować o tym, czym, jaką metodą i z czyją pomocą chce się leczyć. Naessens mmo iż pomógł wielu osobom, został aresztowany w Quebecu w 1989 roku i oskarżony o nielegalne leczenie, opiekowanie się chorymi i współudział w śmierci pacjenta. Lekarze praktykujący środki chemiczne i napromieniowanie nie są oskarżani o  "współudział w śmierci pacjenta". O jatrogenii ani słowa. Czy ktoś może wskazać onkologa lub np. kardiologa, którego pacjent nigdy nie umarł?
Czyż nie nadszedł czas zadać sobie pytania, dlaczego akademicy, lekarze  zamiast obalać naukowo nie pasujące im teorie i oskarżać o szarlatanerię badaczy rozumujących "niepoprawnie", wolą szczuć na "heretyków" naukowych prokuratorów z ich formalnymi trickami?! To postępowanie stało się już rutynowym w krajach "wolnego Zachodu".


Dr. Dahlke: Odtruwać się, oczyszczać się, odprężać się

   - *) Na temat szkodliwego dla rozwoju nauki i ludzkości biomaterializmu  można dowiedzieć się więcej z książki austriackiego lekarza, Christiana Steinera, pt. "Kryzys środowiskowy a zdrowie - Plagi XXI wieku".

*******

  • W. Droescher, J. Hauser: Space Propulsion Device Based on Heim's Quantum Theory. 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Fort Lauderdale, Florida. July 11-14, 2004. AIAA (2004), 3700.
  • T. Auerbach, Illobrand von Ludwiger: Heim's Theory of Elementary Particle Structures. In: Journal of Scientific Exploration 6 (1992), S. 217-231. Als PDF
  • Gerda Heim: Erinnerungen an den Physiker Burkhard Heim, Resch, Innsbruck 2002, ISBN 3-85382-073-5.
  • Horst Willigmann: Grundriss der Heimschen Theorie. Resch, Innsbruck 2002, ISBN 3-85382-072-7.
  • Wolfgang Ludwig: Die erweiterte einheitliche Quantenfeldtheorie von Burkhard Heim. Resch, Innsbruck 2002, ISBN 3-85382-063-8.
  • Illobrand von Ludwiger: Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Komplett-Media, Grünwald 2006, ISBN 3-8312-0345-8.
  • Irmey G, Jordan AL: 110 wirksame Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs
  • Irmey G: Der medizinische Placebobegriff in neuem Kontext von Glaube, Hoffnung und Zuversicht. 02/2009)
  • Irmey G: Objektivität und Subjektivität in der Medizin. Im allgemeinen und bei den kinesiologischen Diagnose- und Therapieverfahren im besonderen (04/2001)
środa, 13 grudnia 2017

ODWAŻNA MUZUŁMANKA

Odważna muzułmanka, Sanaa Mahameed, która poświęca swoje życie ratowaniu życia w Izraelu


jeszcze jeden artykuł z serii nie wszyscy:

   - To inspirująca budzących się do życia w jedności historia muzuzułmanki, która ratuje życie w Izraelu jako wolontariuszka pracująca dla izraelskiej organizacji pomocy medycznej HACALA.   - W ubiegłą środę jedna z bardziej aktywnych wolontariuszy służby ratunkowej (EMS) w Umm al-Fahm, arabskim mieście znajdującym się w Wadi Ara, zareagowała na wypadek samochodowy, w którym dwie osoby zostały ranne. Ratowniczka, muzułmanka, wolontariuszka  medyczna (EMT) aktywnie pomagała w ewakuacji z płonących pojazdów pracownikom Departamentu Pożarnictwa i Ratownictwa. To że religijna muzułmanka decyduje się na takie życie jest na Bliskim Wschodzie wręcz niezrozumiałe.

-  Sanaa Mohameed jest wyszkolonĄ ratowniczką, spędzającą już kilka lat swojego życia, na udzielanie bezinteresownej pomocy w nagłych przypadkach na izraelskich drogach i w izraelskich domach. Jest wyszkolonym kierowcą ambulansu i współpracuje zorganizacją pogotowia ratunkowego  zwaną Kahol-Lavan (biało-niebiescy). Pracuje także miejscowej przychodni. Gdy miała 16 lat zdecydowała się na życie jako wolontariuszka służby ratunkowej.
Świadomie  poświęcam swoje życie na ratowanie ludzi w trudnych sytuacjach.- powiada. - Zaczęłam szkolenie od wyrobienia sobie prawa jazdy jako kierowca karetki pogotowia. Brałea udział w kursach dotyczących reakcji na katastrofy na dużą skalę, takie jak trzęsienia ziemi. Pracowałam jako ratowniczka podczas imprez sportowych w szkołach średnich ina uczelniach oraz jako przewodniczka  dzieći w trasie wycieczkowej. Moim marzeniem jest ukończenie wkrótce treningu sanitariuszy i latanie helikopterem ratunkowym.

Potrzebujemy was! - otowezwanie Sany Mohameed do muzułmańskich kobiet, zarówno religijnych, jak i niereligijnych, ale z otwartymi głowami. - Chcę wysłać tę wiadomość do wszystkich muzułmańskich kobiet, które chcą tak jak ja nieść pomoc w potrzebie innym ludziom. Dołącz do nas tutaj w United Hatzalah. Potrzebujemy więcej ludzi takich jak Ty. Mogę powiedzieć ci z własnego doświadczenia, jak bardzo ratowanie życia wzbogaca moje własne życie

   - Sanaa jest jedną z 300 muzułmańskich ochotników pracujących dla United Hatzalah i jedną z 320 kobiet w organizacji, ale jest jedyną, która pochodzi z islamskich kręgów. jednak jej wyznanie nigdy nie było się dla niej przeszkodą w niesieniu pomocy innowiercom.
Jest szanowana i kochana przez swoich kolegów wolontariuszy, szczególnie tych, którzy pracują z nią lokalnie w rozdziale Umm-El Fahm i Shibli - jednej z trzech  grup muzułmańskich w izraelskiej służbie ratowniczej.
zyscy wolontariusze muzułmańscy w danym dziale i całej organizacji pracują tak jak i  - podobnie jak i żydowscy, beduińscy, druzyjscy i chrześcijańscy wolontariusze nie bacząc na przynależność etniczną, płeć czy wyznanie człowieka w potrzebie. W kręgach skrajnego islamu takie podejście do życia kobiety, muzułmanki jest łagodnie ujmując niechętnie widziane.
A jednak nie wszyscy zainfekowani są wirusem ogłupienia i religijnego fanatyzmu. To dobry znak.

środa, 8 listopada 2017

ARGENTYŃSKO-IRAŃSKIE BRUDY

Ex-prezydent Argentyny, pani Cristina Fernandez
(AP / Victor R. Caivano)

Była prezydent Argentyny, Cristina Fernandez jest oskarżona o tuszowanie odpowiedzialności Iranu za wysadzenie w powietrze w 1994 rokużydowskiego centrum AMIA w Buenos Aires
   - Była prezydent Cristina Fernandez pojawiła się przed sądem w miniony czwartek
w ramach śledztwa dotyczącego poważnego oskarżenia o tuszowanie zaangażowania Iranu w najbrutalniejszym, ataku terrorystycznym w Argentynie.
   - W wyniku ataku terrorystycznego w Centrum AMIA w Buenos Aires zginęło 85 osób a setki zostało rannych. Jej rząd uzgodnił w 2013 roku z rządem Iranu, że to islamskie państwo nie miało nic wspólnego z atakiem, jednak umowa ta została później uznana za niezgodną z konstytucją.
Prokurator specjalny, Alberto Nisman
(AP / Natasha Pisarenko)

   - Prokurator prowadzący śledztwo w tej sprawie,  Alberto Nisman został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w 2015 roku, kilka dni po tym, gdy oskarżył  panią prezydent,  Fernandez o tuszowanie prawdy. Dr Nisman stwierdził, że Fernandez zasłania się tajną umową z Iranem dotyczącą umowy z tym islamskim krajem krajem  w osłanianiu irańskich urzędników państwowych odpowiedzialnych  za atak terrorystyczny.
   - Pani Fernandez zaprzeczyła zarzutom i oświadczyła, że obecny prezydent Argentyny, Mauricio Macri "kontroluje sędziego, który kazał jej stawić się w sądzie"
w związku z tą sprawą. Odmówiła też złożenia zeznań. Zamiast tego przedstawiła pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że umowa z Iranem miała zakończyć dochodzenie w tej nie do rozwiązania sprawie. Negocjacje z Iranem miały jeden cel - pisze pani prezydent - umożliwienie prokuraturze przesłuchania tych  Irańczyków, którzy zostali oskarżeni...... i dodała, że śledztwo napotkało na trudności, ponieważ Iran odmówił ekstradycji podejrzanych, a Argentyna nie zezwala na procesy in absentia (zaoczne).

   - Mimo to śledztwo jest kontynuowane. Teheran nadal odmawia współpracy.  Fernandez oskarżyła sędziego śledczego, doktora Claudio Bonadio, który wezwał ją do złożenia zeznań dotyczących jej oświadczenia, o "branie udziału w ataku na nią i byłego prezydenta Argentyny, Carlosa Menema", który jest obecnie sądzony za matactwa w śledztwie, w sprawie wyżej wspomnianego ataku terrorystycznego.

   - Fernandez - oprócz tej sprawy - zamieszana jest w szereg skandali korupcyjnych,
o co została już oskarżona w zeszłym roku. Prawo przyczyny i skutku dotyczy także dygnitarzy tego upadłego świata.
Ali Akbar Velayati, były irański minister zdrowia
jest jednym z odpoowiedzialnych za atak terroru w Buenos Aires.

(AP/Hussein Malla)

Ratownicy w Centrum AMIA, w Buenos Aires po zamachu bombowym
18 lipca 1994 roku. 85 osób w tym dzieci straciło życie
a ponad 300 osób zostało rannych. (AP)