Roman

Roman

niedziela, 18 marca 2018

ARTYKUŁ Z SERII "NIE WSZYSCY, NIE WSZYSTKIE" - Echo Dnia Kobiet- Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet prezydent Izraela, Reuven Rivlin gościł u siebien22 wybitne izraelskie studentki (żydowskie i arabskie, które czują się Izraelkami, a nie tylko żydówkami lub Arabkami; rośnie nowe pokolenie wyzwalające się świadomie ze starego oprogramowania). Te Izraelki to liderki przyszłości.


- Prezydent Rivlin przyjąl także a Ambasadorów Izraela w Japonii, w Austrii,
w Etiopii i we Francji - to kobiety. Tego przykładu nie lubią militanci islamscy
w państwach ościennych. W ten sposób Izrael deprawuje przyzwoite muzułmankiNiektóre z pań a,mbasador.- Większość jerozolimskich Arabów i Arabek wybiera suwerenność Izraela.
- Nowa ankieta, przeprowadzona przez Palestyńskie Centrum Opinii Publicznej wśród Arabów ze wschodniej Jerozolimy, pokazuje, że 52% woli  żyć jako równouprawnieni obywatele Izraela. Siedem lat temu liczba ta wynosiła tylko 35%.
http://jcpa.org/article/coexistence-jerusalem-local-elections/

Od czasu do czasu ludzie pytają mnie, dlaczego piszę artykuły o Izraelu z serii NIE WSZYSCY. Otóż te artykuły dedykuję nie tylko tym, którzy interesują się tym państewkiem na Bliskim Wschodzie i już tam byli jako turyści, lub mają tam przyjaciół jeszcze soprzed 1968 roku, lecz przede wszystkim dla tych, którzy tam nigdy nie byli i nie mają pojęcia jak wygląda życie w tym kraju.


Pani mecenas, Anat Berko, kryminolog (nie kryminolożka), reprezentowała ostatnio Izrael na spotkaniu w Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Wiedniu . 
 Izrael uczestniczył jako pełnoprawny członek Komitetu Ad Hoc ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi. Wywiady państw UE ściśle współpracują
z wywiadem Izraela.

...a więc nie uogólniajmy, nie generalizujmy, bo zniekształcamy w ten sposób obraz rzeczywistości.


KOSMICZNY DUCH, CHRYSTUS ŻYŁ W LUDZKIM CIELE IMIENIEM JESZUA...

... co po hebrajsku znaczy zbawienie. Zbawicielem nie było i nigdy nie jest ludzkie ciało - w tym wypadku Jezus - lecz wielki boski  duch, nasz starszy brat - zwany na Ziemi Chrystusem. Stan Boskiej, uniwersalnej świadomości który
w nas budzi od wewnątrz jest zbawienny.
- Kim byłbym dziś bez Chrystusa, bez tej uniwersalnej świadomości, bez tego wewnętrznego promieniowania?; kim byłbym?, śmiertelnikiem wierzącym
w śmierć, zabijającym inne formy życie, popełniającym samobójstwo to w tym, to w następnym wcieleniu, żydem, nieżydem, Żydem, Germanem, Semitą, Słowianinem, aborygenem, Ziemianinem? I te ziemskie okowy miałyby mnie zadowalać, napełniać dumą, pychą..., które zabierałbym ze sobą "na drugą stronę, w tzw. zaświaty?!

- Nasz brat, kosmiczny Chrystus nie polecił przez ludzkie usta Jezusa stworzyć instytucji zwanej "kościołem", struktury ziemskiej władzy, konkordatu i kasty kapłańskiej.  Uczył, że każdy duch, każda dusza, nawet żyjąc w ludzkim ciele jest żywą świątynią świętego ducha, a więc świętego, wszechobecnego Życia. Każda dusza jest "cegiełką" tej wielowymiarowej, wielopoziomowej uniwersalnej świątyni Życia, które jest Bogiem, czyli najwyższym stanem świadomości:
JA JESTEM ŻYCIEM.
Komu ten stan świadomości nie wystarczy, kto nie tęskni za nim, nie odczuwa dotkliwej utraty boskiej, kosmicznej świadomości, ten utożsamia się i zadowala byciem kimś w i na materii, na planie rozwojowym, na który się obsunął, gdy stał się człowiekiem, drapieżcą w królestwach Natury rozmnażającym się jak zwierzę.

- Wiedzieli o tym ci, którzy po zamordowaniu ciała, którego użytkownikiem był czysty, nieobciążony ziemskimi programami Boski Duch, współrządca wszechświata i którzy starali się wcielać w życie codzienne na materii Jego zwięzłe nauki zawarte w tzw. 10 przykazaniach i tzw. kazaniu na górze. W ten sposób zrodził się ruch prachrześcijaski, którego ni należy mylić
z katolicyzmem (chrystianizmem i pochodnymi -izmami). Użytkownik jezusa, największego z proroków na Ziemi wrócił po ukrzyżowaniu jego ziemskiego ciała do naszej Wiecznej Ojczyzny. Wiele  czystych duchów planowało, co można zrobić dla upadłych braci i sióstr w materii, ale tylko ten jeden zdecydował się zejść w mroki czeluści materii; zszedł i wykonał zadanie i jest Zbawicielem wszystkich dusz niezależnie od tego, czy zdają sobie z tego sprawę czy nie.

- Instytucja, tak zwący siebie kapłani tej instytucji zwącej siebie kościołem "chrześcijańskim" od 2000 ziemskich lat prześladują ludzi, którzy opowiadają się za czystą nauką Chrystusa, a nie za ludzkimi, kapłańskimi dogmatami wiary, jak m.im. yen o "wiecznym potępieniu", z czego przestraszony katolik ma wyciągnąć rzekomo logiczny wniosek, że popełniony przezeń grzech ma większą moc niż Boskie miłosierdzie, które jest boską cechą. Cóż za nonsens. Człowiek nie skaże swojego dziecka na "wieczne potępienie", a wszechwiedzący Bóg-Stwórca-Ojciec, który jest czystą miłością miałby karać swoje stworzone przez siebie na Jego podobieństwo boskie dzieci "wiecznym potępieniem"?!
- Krótko: Jeszua mi Naceret (Jezus z Nazaretu w którym żył Boski, kosmiczny Chrystus, nasz brat nigdy nie objawił, że Jego wolą jest aby "żyjący w bojaźni Bożej" ludzie wznosili na Jego cześć świątynie z kamienia. Żyjący w strachu, który nie cechuje dziecka Bożego człowiek, skoro już mowa o jaźni, żyje
w stanie przyjaźni z każdym ze swoich bliźnich z braćmi mniejszymi łącznie.
O polowaniach, w których brali i biorą udział kapłani rzekomo chrześcijańscy  nie ma tu mowy.
- Kto nie realizuje w codziennym, ziemskim życiu nauki zawartej w t.zw. Kazaniu na Górze i w tzw. Dekalogu - ten nie jest w rzeczywistości ani chrześcijaninem, ani żydem, ale ma wolną wolę i może żyć w stanie świadomości ja jestem katolikiem, muzułmaninem, protestantem, mormonem, świadkiem Jehowy, komunistą, faszystą, nihilistą, kemalistą, teozofem itd... 

- Wracając do prześladowanych przez kapłanów ludzi; te prześladowania zaczęły się wtedy, gdy ludzie ci, którzy wzięli sobie za cel życia realizowanie nauk chrystusowych a nie kościelnych, odmawiali wznoszenia za swoje pieniądze świątyń z kamienia, bowiem wolą naszego Stwórcy i Ojca oraz naszego brata- Chrystusa- jest żyć w ludzkich sercach. Bez tego stanu świadomości pokoju
w tym holograficznym, materialistycznym świecie nie będzie. Ci prześladowani ludzie idący za wołaniem Chrystusa "Chodźcie za mną" rozumieli, że bez kościołów, ziemskich tytułów nie może istnieć kościelna władza, która wraz
z władzami  państwowymi realizuje szatańska maksymę skłóć, podziel i panuj. Jakież to proste. Czyż nie kapłani podburzyli bezmyślny lud, żeby wydać Jezusa rzymskim władzom? Chrystus uczył, że  w s z y s c y jesteśmy braćmi i siostrami
i już to irytowało bogatą kastę kapłańską. To nie "żydzi", bo przed 2000 ziemskich lat jeszcze nie istnieli w dzisiejszym tego pojęcia znaczeniu, istnieli podjudzeni przez kapłanów bezmyślni Judwjczycy. To kapłani rzekomo nauki mojżeszowej, nie realizujący jej na co dzień przyczynili się do ukrzyżowania przez barbarzyńskich Rzymian niewinnego człowieka, którego użytkownikiem był czysty, kosmiczny duch - Chrystus. Następnie z tego psychodramatu stworzyli system wiary zwany religią.
Religio to powrót do jedności, a tej nie osiągnięto do dziś, bowiem wojny są wojnami religijnymi. Dzisiaj opakowuje się ten fakt
w papierek na którym widnieje napis: zderzenie cywilizacji... Czyżby? To wojny lemingów ginących nie za swoje interesy i zabijający swoich bliźnich wbrew nauce mojżeszowej i chrystusowej. Jezus był isz szalom, czyli był człowiekiem pokoju. Na jego widok lemingi podburzane przez kapłanów, manipulatorów tłumów wołały przedpołudniem Hosanna!  (pomóż nam!, wyciągnij do nas swoją dłoń), a już po południu ci sami ludzie wołali  ticlaw! ukrzyżuj!. Oto pożądane efekty uboczne kaądej władzy - kapłąńskiej i świeckiej.
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy - opisał ten upadły stan świadomości,
a dokładniej nieświadomości i ignorancji kabalista, Adam Mickiewicz.

- Chrystus uczył, że wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.
  Życie jest święte, Życie jest Bogiem, Chrystus jest synem Życia i przypominał nam, że my jesteśmy dziećmi Życia, dziećmi Boga, który jest Świętym Stwórcą. Jesteśmy Jego cząsteczkami; Życie w nas a my w Nim. To jest jedność. To nie jest system religijny - to jest rzeczywistość, od której oczywiście można się odwrócić i wziąć na siebie rezultat swojego postępowania. Rezultatem nie będzie "kara Boża" za nieposłuszeństwo, lecz zebranie tych częstotliwości, które ignorant uniwersalnych, kosmicznych praw transmitował w nieskończoność.
To, co posiał, to pozbiera, akcja i reakcja; każdy komunikuje się z tymi polami energii, które stworzył.

- Chrystus nie wcielił się w ludzkie ciało ze względów karmicznych; to nie była jeszcze jedna obciążona ziemskim oprogramowaniem zamroczona dusza. To był akt miłosierdzia odczuwanego w stosunku do upadłych istot. Nie przypadkowo zszedł na materię na terenie zwanym dziś Bliskim Wschodem. Tu zbuntowane, opętane żądzą zarządzania wszechświatem istoty założyły swoje bazy, tu, na odprysku z ogromnej planety, zwanym Adama (stąd istoty zwane Adamitami - Ziemianami), na małej planetce, należącej do małego systemu planetarnego należącego do małej galaktyki która powstała w wyniku procesu zgęszczania się Boskiego eteru w formę zgęszczenia zwaną dziś materią.
- Misją, którą wziął na siebie nasz kosmiczny  brat Chrystus było przypomnienie upadłym, zczłowieczałym istotom o ich boskim pochodzeniu i pozostawienie im informacji dzięki którym mogą, gdy zatęsknią wrócić do ich naturalnego stanu świadomości i do prawdziwej Ojczyzny, do domu, do Ojca Stwórcy. Ten proces nazywa się zbawieniem. Instytucje kościelne z tym procesem nie miały imają nic wspólnego, bowiem tym ludziom zależy tylko na władzy, a taki stan świadomości jest obcy dla Chrystusa i Jego następców. Chrystus składając w ofierze swoje ziemskie ciało stworzył pole morfogenetyczne.
W wielowymiarowej nieskończoności zaroiło się od "chrystusów". Chrystus żyje w każdym z nas i to jest paruzja, drugie zejście (a dokładniej druga fala promieniowania) Chrystusa na Ziemi. Tego procesu nie przerwą demoniczne siły niskiego astralu ani ich satanistyczne załogi naziemne. Instytucje kościelne milcza na ten temat i rękami zamroczonych islamistów starają się stworzyć nadchodzący świat dla siebie. Modlą się jednak publicznie aby otumanieni ludzie padali przed nimi na kolana, i ich czcili. Magowie, których czas dobiegł końca. To pod ich adresem wołał Chrystus przez ludzkie usta Jezusa: Biada wam, biada, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz pełne są kości trupich i wszelakiego plugastwa.
-  Chrystus nie był i nie jest popularny w kręgach najbogatszych i mniej bogatych tego materialistycznego świata założonego na małej planecie, która jest piękna i cierpi jako istota żywa z powodu założonego na niej przez upadłe istoty bezdusznego świata. Nauka ujęta w tak zwany Dekalog i Kazanie na Górze nie jest popularna, bo Chrystus uczył zasady "módl się i pracuj". Nie uczył
o manipulacjach giełdowych, nie uczył o lichwie i gromadzeniu sztucznych środków płatniczych kosztem ludu niewolniczo pracującego i płacącego podatki, bo w ten sposób poszerza się nieustannie przepaść między biedakami
a bogaczami i obie strony stojących nad tą przepaścią nienawidzą się wzajemnie. Dla bogaczy ich niewolnicy są obrzydliwością (dlatego nie wahają się przed ludobójstwem gdy to "konieczne"
z punktu widzenia ich interesów), ci drudzy ulegając zawiści i zazdrości obszczekują bogatych i co jakiś czas pozwalają sie wciągać przez zręcznycy czarnych magów w krwawe  przewroty
i rewolucje wierząc, że dzięki tym "zwycięstwom" nadejdą lepsze czasy dla nich.
cdn...

sobota, 10 marca 2018

NIE KAŻDA MUZUŁMANKA TO OSZOŁOMIONA

NIE KAŻDA MUZUŁMANKA TO OSZOŁOMIONA TERRORYSTKA  NIENAWIDZĄCA ŻYDÓW
\I RESZTĘ NIEWIERNYCH PSÓW.
Stworzone specjalnie na Międzynarodowy Dzień Kobiet trzy klipy,
wyprodukowane przez Clarion Project, przedstawiają: Raheel Raza, Anilę Ali i Sorayę Deen 
- silne muzułmańskie kobiety, które są zaangażowane w walkę z radykalnym islamem przy jednoczesnym zachowaniu wiary w dobro i braterstwo narodów.
Jak wiele można się od nich nauczyć; jak bardzo narażają się, swoje życie i swoje rodziny.
Motyw?
NIe chcą nienawidzić.

https://www.youtube.com/watch?
list=PLdKVa00EJoBO0WhQfQJqJGCjaOgz7EkLa&time_continue=6&v=ocAM-fUoQeQ

https://www.youtube.com/watch?v=-q1E5u3IHF4